Home / Dịch vụ DHL

Dịch vụ DHL

Giải pháp chuỗi cung ứng

Giải pháp chuỗi cung ứng DHL Đây là khảo sát được thực hiện định kỳ hàng năm của tạp chí VSCI nhằm mục tiêu nghiên cứu nhu cầu của các doanh nghiệp tại Việt Nam về giải pháp “phần cứng và phần mềm” trong quản trị chuỗi cung ứng và …

Read More »

eCommerce DHL

DHL eCommerce cung cấp các dịch vụ chuyển phát đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế cho khách doanh nhân, cũng như dịch vụ logistic thương mại điện tử và dịch vụ hỗ trợ

Read More »