Thông tin hỗ trợ  khách hàng

Về địa chỉ gửi hàng:

– Cần ghi rõ địa chỉ cho nhân viên giao nhận khi tới nhận hàng.

– Cần kê khai những giấy tờ, hàng hoá đi theo trong bưu phẩm để tránh trường hợp hàng bị kiểm tra trong khi bay ra nước ngoài.

– Với những nước yêu cầu người nhận thư phải có tư cách để nhận bưu phẩm, người gửi cần chắc rằng người nhận bưu phẩm (người ghi trong địa chỉ) phải có tư cách nhận bưu phẩm theo yêu cầu của luật bưu chính nước đó ban hành.

Về giá:

– Quý khách hàng có thể gọi cho chúng tôi để cung cấp bảng giá

– Quý khách có thể ước lượng về KG để tính ra giá thành của bưu phẩm.

– Gọi cho số : 0908 9495960902 770 669 để được tư vấn và báo giá cước cho bưu phẩm nếu chưa tính được giá.

Về thời gian nhận bưu phẩm:

– Quý khách có thể gọi cho DHL Express đến lấy bưu phẩm theo thời gian từ 8h đến 17h30 cùng ngày.

Về thời gian gửi bưu phẩm:

–  Nếu chưa tính được có thể nhờ nhân viên tổng đài hỗ trợ số : 0908 9495960902 770 669  để được trợ giúp.

Về quá trình kiểm tra bưu phẩm trong khi chuyển:

Về quá trình xác nhận người nhận:

– Sau khi bưu phẩm tới tay người nhận Nhân viên trực tổng đài sẽ gọi điện cho quý khách hàng để thông báo bưu phẩm đã tới tay người nhận để quý khách hàng xác minh bưu phẩm đã tới đúng tay người nhận chưa.

– Kết thúc quá trình gửi bưu phẩm.

Thông tin hỗ trợ

SERVICE DHL EXPRESS 

Hotline  : 0908 9495960902 770 669

Adress : Số 5 Trà Khúc Phường 2 Quận Tân Bình

Email   : salesdhl05@gmail.com

Web    : www.chuyenphatnhanhdhl.com.vn